Hospitalisatieverzekering

Iedereen weet dat een ziekenhuisopname als gevolg van een ziekte, ongeval of bevalling een flinke hap uit het gezinsbudget kan nemen. Het ziekenfonds betaalt een deel van de ziekenhuisfactuur terug, afhankelijk van de aard van de opname. Een aanvullende hospitalisatieverzekering is daarom een must.

Patiënten moeten alsmaar sneller het ziekenhuis verlaten, waardoor de verzekering niet alleen de kosten van de opname alleen vergoedt. De medische en paramedische behandelingen die verband houden met de ziekenhuisopname één maand voor en drie maanden na de ziekenhuisopname worden eveneens volledig vergoed.

Een medische behandeling beperkt zich overigens meestal niet tot het verblijf in het ziekenhuis : er blijken meer en meer behandelingen vóór en na de hospitalisatie nodig te zijn.

Welke waarborgen zijn verzekerd?

De waarborg Hospitalisatie (inclusief one-day clinic) :

  • alle medische kosten tijdens de opname die overblijven na de tegemoetkoming van het ziekenhuis worden terugbetaald, zonder beperking van bedrag of duur;
  • u kiest vrij uw arts, kamer en ziekenhuis;
  • de waarborg omvat eveneens de terugbetaling van de kosten voor het vervoer per ziekenwagen en de transfers tussen ziekenhuizen;
  • per helikopter: transport van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis;
  • het verblijf van één van de ouders van een gehospitaliseerd kind, voor zover dit medisch noodzakelijk is;
  • geen wachttijden behalve kosten m.b.t. tandbehandelingen;
  • de kosten van het verblijf van een orgaandonor;
  • de palliatieve verzorging in het ziekenhuis;
  • geen medische vragenlijst en geen wachttijden voor pasgeborenen indien één van de ouders reeds verzekerd is en het kind wordt meeverzekerd binnen de 60 dagen volgend op de maand van de geboorte, volgens hetzelfde plan als één van de verzekerde ouders.

,