Het probleem met Volkswagen Dieselgate schandaal…

Er zijn vandaag nog altijd veel vragen. Volkswagen AG zelf is erg karig met informatie, maar maakt zich sterk dat de software zal worden geneutraliseerd. Zij “garanderen” dat er geen invloed zal zijn op de rijprestaties van de voertuigen.

Onze overheden hebben zich geëngageerd de BIV of de verkeersbelasting niet te herzien. Meer nog, de Vlaamse BIV zal bijvoorbeeld voor Euro 6 –diesels hoger liggen dan voor de meer vervuilende motoren.(bron FEBIAC)

Met de terugroepactie biedt Volkswagen AG een herstelling in natura aan. Wij stellen vast dat u hierover al vragen kreeg van uw klanten.

Het Duits recht voorziet uitdrukkelijk dat een benadeelde een herstelling in natura niet kan weigeren. Ons Belgisch recht kent deze formele verplichting niet. De rechtspraak leert ons wel dat de Belgische feitenrechters de ‘Duitse’ redenering volgen. Als rechtsbijstandsverzekeraar adviseren wij de eigenaars daarom om in te gaan op de terugroepactie om de eigen rechten te vrijwaren.

Een tweede zekerheid is dat Volkswagen voor de terugroepactie onder strikt toezicht staat van de

’Kraftfahrt-Bundesamt’. Dit is de officiële homologatie-instantie die misleid werd bij de typegoedkeuring van de gewraakte modellen Audi, Seat, Volkswagen,…

De complexiteit van de zaak vraagt een doorgedreven gespecialiseerde en globale aanpak. Onze specialisten buigen zich over de juridische mogelijkheden in het geval van een aantoonbare schade.

De items zijn divers:

  • de aan te pakken partijen (fabrikant, invoerder, verdeler, dealer, particuliere verkoper,..)
  • de rechtsgronden (delictuele aansprakelijkheid, verplichting tot vrijwaring voor (verborgen) gebreken, wilsgebrek (bedrog) bij koopovereenkomsten, rechtsvordering tot collectief herstel ‘class action’,..
  • het toepasselijk recht
  • …

Een strafklacht van bijvoorbeeld de Vlaamse en Waalse overheden schort in principe alle burgerlijke rechtsvorderingen op omwille van het adagium “Le criminel tient le civil en état” (artikel 4 Strafwetboek).

Wij laten intussen uiteraard geen enkel item onverlet. In elk geval moet de onduidelijke, tegenstrijdige technische informatie die vandaag wordt verspreid, door een technisch onderlegd en onafhankelijk organisme worden uitgeklaard en geobjectiveerd. De bewijslast voor de schade ligt altijd bij de aanlegger.

Omdat dit vraagstuk identiek is voor zo’n 320.000 Belgische benadeelden, pleiten wij voor een globale aanpak. De objectieve informatie moet bruikbaar zijn voor al uw klanten.

Individuele acties met een vrij gekozen expert of advocaat tegen de Duitse gigant lijken ons de minst adequate piste of minstens een ongelijke strijd. Individuele auto-experten beschikken niet over alle testapparatuur. Privaat uitgebate testbanken missen dan weer de nodige bewijskracht. Een gebundelde of sectorale actie biedt wel een toegang tot de noodzakelijke bewijsmethoden.

Uiteraard zullen wij op elk moment aanspreekbaar zijn voor vragen en adviezen.

U kan er zeker van blijven dat wij de zaak opvolgen en u opnieuw contacteren als er verder nieuws is.